Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Privacyverklaring & disclaimer

1. Introductie

Deze Privacyverklaring van Solvari B.V. (hierna Solvari of wij) heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens van personen die een offerteaanvraag indienen, onze website bezoeken, een recensie achterlaten, zich abonneren op onze nieuwsbrief of contact met ons opnemen (bijvoorbeeld telefonisch of via Social Media). Deze Privacyverklaring biedt informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Solvari, gevestigd te Orteliuslaan 850 in Utrecht.

In deze Privacyverklaring beschrijven wij wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden wij jouw persoonsgegevens verwerken, hoe jij je privacyrechten kan uitoefenen en alle andere informatie die voor jou relevant kan zijn. Informatie in deze verklaring proberen wij zo helder en leesbaar mogelijk te maken. Als je echter vragen hebt over ons gebruik van jouw persoonsgegevens na het lezen van deze Privacyverklaring, kan je natuurlijk altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring kan zo nu en dan veranderen. De meest recente versie van deze Privacyverklaring is te vinden op onze website. De laatste veranderingen aan deze Privacyverklaring zijn gemaakt op 22 november 2023.

 

2. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens van particulieren die een offerteaanvraag indienen, onze website bezoeken of zich abonneren op onze nieuwsbrief. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens voor bedrijven die zich bij ons hebben aangesloten als vakspecialist.

 

3. Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

Solvari is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens die binnen de reikwijdte van deze Privacyverklaring vallen. Deze Privacyverklaring vermeldt welke persoonsgegevens door Solvari worden verzameld en gebruikt (verwerkt), voor welk doel en aan welke personen of entiteiten de gegevens worden of kunnen worden verstrekt.

 

4. Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

 

4.1 Wanneer je een offerteaanvraag indient

Als je een offerteaanvraag bij ons indient zullen wij deze gegevens gebruiken om je te koppelen aan maximaal vier bedrijven die in jouw regio de gevraagde werkzaamheden uit kunnen voeren. Je kan ons ook vragen om verder te zoeken, in dat geval koppelen wij je aan meer bedrijven. Tot slot kan je in sommige gevallen ook aangeven slechts één offerte te willen ontvangen van een specifieke vakspecialist. Vakspecialisten nemen veelal telefonisch contact met je op maar kunnen ook e-mail, SMS – of Whatsappberichten sturen. Solvari kan ook zelf contact met je opnemen, bijvoorbeeld omdat wij van jou aanvullende informatie nodig hebben om de offerteaanvraag door te sturen.

Voor het behandelen van je offerteaanvraag verwerken wij je gegevens omdat je ons hebt verzocht om je aanvraag in behandeling te nemen. In de privacywetgeving wordt dat ‘noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst’ genoemd. Wij sturen je ook e-mails over de voortgang van je aanvraag. Dat doen wij op grond van het ‘gerechtvaardigde belang’ om je te kunnen informeren. Je kan je voor deze berichten altijd afmelden onderaan de e-mail. Tot slot verwerkt Solvari bepaalde gegevens zoals het IP-adres omwille van ons gerechtvaardigde belang om misbruik van ons platform te voorkomen.

Voor deze doeleinden verwerken wij je contactgegevens zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en geslacht (om je op een juiste manier te kunnen adresseren). Wij verwerken ook gegevens over je project, zoals het type woning en een omschrijving van de situatie. Deze gegevens deel je met ons via je offerteaanvraag. Solvari slaat je IP-adres op om misbruik van ons platform te voorkomen.

Het is ook mogelijk dat wij jouw gegevens doorgestuurd krijgen via een van onze partners (Affiliates). Wij hebben met al onze Affiliates afgesproken dat zij jou, als verantwoordelijke partij voor het verzamelen en naar ons doorsturen van je gegevens, moeten informeren over de doorgifte van jouw gegevens naar Solvari. Ben je toch niet goed geïnformeerd? Laat het ons dan weten zodat wij deze Affiliate hierop kunnen aanspreken en jouw informatie (als je dat wenst) uit ons systeem verwijderen.

 

4.2 Wanneer je een online account bij ons aanmaakt

Als je bij ons een offerteaanvraag indient, maak je ook een account aan op onze website. Op die manier kan je bijvoorbeeld de status van je aanvraag in de gaten houden, chatten met bedrijven en gemakkelijk een nieuwe aanvraag indienen.

De gegevens van je account op onze website verwerken wij omdat we je onder meer inzicht willen geven in de status van je offerteaanvraag, zodat je gemakkelijk een nieuwe aanvraag kan indienen en later (als je dat wil) een review kan achterlaten. Solvari heeft daarmee een ‘gerechtvaardigd belang’ om de gegevens te verwerken.

Voor dit doel verwerken wij je contactgegevens en gegevens die aan jouw account zijn verbonden, zoals je inlognaam (e-mailadres), wachtwoord, offerteaanvragen, eventuele reviews die je bij ons hebt achtergelaten en jouw chats met bedrijven. Welke gegevens wij exact van je verwerken is afhankelijk van de manier waarop jij jouw account gebruikt.

 

4.3 Om je in staat te stellen contact met ons op te nemen (bijvoorbeeld via social media)

Wij zijn actief op sociale mediaplatformen zoals Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, WhatsApp en Pinterest. Wanneer je contact met ons opneemt via sociale media, verwerken wij jouw persoonsgegevens om je vragen te beantwoorden en te reageren op jouw berichten. Je kan ons ook telefonisch, per mail of via onze website bereiken. Hiervoor gebruiken wij het communicatiekanaal dat je hebt gekozen om contact met ons op te nemen en de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt.

Wij verwerken gegevens voor dit doel voor het ‘gerechtvaardigd belang’ om op je bericht te kunnen reageren en eventuele klachten, vragen of verzoeken in behandeling te kunnen nemen.

 

4.4 Onze nieuwsbrief en bespaartips

Je kan je aanmelden voor onze nieuwsbrief met nieuws rondom verbouwen & verduurzamen, bespaartips en inspiratie voor je volgende klus.

Wij verwerken voor dit doel jouw e-mailadres en sturen je alleen nieuwsbrieven met jouw toestemming. Je kan je onderaan elke nieuwsbrief altijd weer afmelden of je voorkeuren aanpassen.

Let op: als je een aanvraag bij ons indient sturen we je enkele transactionele e-mails om je op de hoogte te houden. Voor deze berichten kan je je niet uitschrijven, omdat deze berichten belangrijke informatie bevatten over de status van je aanvraag. 

 

4.5 Om te voldoen aan de wet of om onze rechtspositie te beschermen

Het is in uitzonderlijke situaties mogelijk dat wij wettelijk verplicht zijn om je gegevens te delen met instanties zoals de politie of toezichthouders. Het kan ook zijn dat wij bepaalde informatie van je gebruiken bij juridische geschillen, ter bewijsvoering of bij het vermoeden dat je ons platform gebruikt om bijvoorbeeld fraude te plegen.

 

5. Cookies

Wij verzamelen ook persoonsgegevens door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie over jouw bezoek aan onze websites opslaan en ophalen – bijvoorbeeld hoe je op onze website bent gekomen, welke pagina’s je hebt bezocht en welke informatie voor jou interessant was.

Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in onze cookieverklaring.

 

6. Geautomatiseerde besluitvorming

Solvari neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die aanmerkelijke gevolgen voor jou kunnen hebben en past geen profilering toe. Wel koppelt Solvari je offerteaanvraag via een computersysteem automatisch aan beschikbare vakspecialisten. De keuze om met een van deze partijen een overeenkomst aan te gaan is volledig aan jou.

 

7. Met wie delen wij jouw gegevens?

Solvari deelt de gegevens die je aan ons verstrekt in het offerteformulier en nodig zijn voor de offerteaanvraag met maximaal vier vakspecialisten die zich bij ons hebben aangesloten, afhankelijk van onder meer hun beschikbaarheid en werkgebied. Je kan ons daarnaast vragen om verder te zoeken en dus meer vakspecialisten te benaderen. Als je vragen hebt over de wijze waarop de vakspecialist met jouw gegevens omgaat dan kan je de vakspecialist daarvoor benaderen. Raadpleeg deze lijst met vakspecialisten voor een compleet overzicht van bedrijven waarmee wij samenwerken.

Wanneer een derde partij jouw persoonsgegevens uitsluitend volgens de instructies van Solvari verwerkt, fungeert deze partij als verwerker. We sluiten een overeenkomst met een dergelijke verwerker voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze overeenkomst bevat verplichtingen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens uitsluitend door de verwerker worden verwerkt volgens de instructies van Solvari. Voorbeelden van verwerkers waar Solvari mee samenwerkt zijn Rootnet (data-opslag) en Spotler (nieuwsbrieven).

Solvari verwerkt je persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Als het toch noodzakelijk is om jouw persoonsgegevens door te geven naar een internationale organisatie of partij buiten de EER dan maken wij daarover passende afspraken op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

8. Hoe worden je persoonsgegevens beschermd?

Solvari heeft passende waarborgen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen. Wij hebben passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging of accidenteel verlies, beschadiging, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, evenals alle andere vormen van onrechtmatige verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot, onnodige verzameling) of verdere verwerking. Voorbeelden zijn IT-beveiligingsbeleid, training van personeel en beveiligde servers. Personeel van Solvari is ook aan geheimhouding gebonden.

 

9. Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Jouw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem gemaakt wanneer je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt. Je kan bij Solvari ten alle tijden het verzoek indienen om je persoonsgegevens te verwijderen.

 

10. Hoe kan je jouw privacyrechten uitoefenen?

Je hebt het recht op inzage van een overzicht van jouw persoonsgegevens en, onder bepaalde voorwaarden, rectificatie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daar komt bij dat je in bepaalde gevallen ook het recht hebt op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens, het recht op bezwaar tegen de verwerking en het recht op dataportabiliteit.

Om jouw recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar of dataportabiliteit in te roepen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring. Let wel, wij kunnen additionele informatie vragen ter verificatie van jouw identiteit als je bij ons een verzoek indient. Veel van deze rechten kan je ook zelf uitoefenen via het online account dat je bij ons hebt. Zo kan je jouw gegevens inzien en je account verwijderen.

Als je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens voor een bepaald doel, dan kan je deze toestemming te allen tijde intrekken. Je kan je toestemming voor de nieuwsbrief intrekken via je online account en onderaan elke nieuwsbrief.

Je kan ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je ontevreden bent over het gebruik van je persoonsgegevens door Solvari. Bijvoorbeeld als je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens niet met zorg gebruiken, of omdat je verzoek tot inzage of rectificatie niet tijdig is beantwoord.

 

11. Hoe kan je contact opnemen met ons?

Als je vragen hebt over het verwerken van persoonsgegevens door ons, die niet zijn beantwoord in deze Privacyverklaring, of voor opmerkingen of klachten, neem dan contact op via:

Solvari BV
Orteliuslaan 850
3528 BB Utrecht
Nederland

https://www.solvari.nl
privacy@solvari.com
+31 (0)20 262 6228

 

Disclaimer

Solvari doet haar uiterste best om te voorkomen dat de informatie die op deze website staat fouten bevat. Deze garantie kunnen we helaas niet geven. Voor eventuele onjuistheden op onze websites is Solvari niet aansprakelijk. Heb je foutieve informatie op onze websites gezien, dan stellen wij het op prijs als je ons daarvan op de hoogte stelt.

Alles wat op de websites van Solvari staat mag enkel gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers van de websites van Solvari mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Solvari niks van de websites overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen. 

Solvari, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de websites van Solvari staat.

Onderdeel van Solvari B.V. logo